Koulutusohjelma

Parturi-kampaajaksi

Hiusala on muotia ja alan viimeisiä suuntauksia seuraava käsillä tekemisen ammatti. Toiminnan tarkoituksena on korkealaatuisten palveluiden avulla edistää ihmisten kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia.

 

Seuraavat koulutukset alkavat 2018 aikana

       PÄIVÄKOULUTUS: 

 • kestää 11 kk
 • suoritetaan osittain monimuoto-opintoina
 • 2018 koulutuksen päätteeksi mahdollisuus maksuttomaan ohjattuun työharjoitteluun, josta saa erillisen todistuksen 

 

        MAKSUTON KOULUTUS:

 • kestää 18 kk
 • koulutus toteutetaan 5 päivänä viikossa (8h/pvä) klo 9-20 välillä 
 • suoritetaan osittain monimuoto-opintoina 

 

 • kumpiinkin opintoihin sisältyy työharjoittelua/työssäoppimista Hiustropiikin eri liikkeissä

Parturi–kampaajat hoitavat asiakkaiden hiuspohjaa, hiuksia ja partaa sekä muotoilevat hiuksia ja partaa erilaisten menetelmien, välineiden ja kosmeettisten tuotteiden avulla. Lisäksi he suunnittelevat tyyliä yhdessä asiakkaan kanssa, ehostavat, opastavat hiusten ja hiuspohjan kotihoitoa ja kosmeettisten tuotteiden käyttöä.

Parturi-kampaajat toimivat joko toisen palveluksessa, ammatinharjoittajina ja yrittäjänä. Hiusalan ammattilaiset toimivat lisäksi erilaisissa myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä. Ammatti on fyysisesti ja henkisesti haastava ja vaatii hyvää terveyttä.

Terveysriskin muodostavat erityisesti alalla käytettävät kemialliset aineet. Allergiat, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä verenkiertosairaudet ovat yleisiä.

 • Parturi-kampaaja on hiusten käsittelyjen ja tyylisuunnittelun asiantuntija, joka seuraa aikaansa.
 • Koulutus koostuu ammatillisista aineista ja työssä oppimisesta salongeissamme.
 • Tutkinnon suoritettuasi voit toimia parturi-kampaajana toisen palveluksessa, itsenäisenä yrittäjänä, alan tukkufirmojen kouluttajana, edustajana tai teatteri -ja TV-aloilla. Mahdollisuudet ovat monipuoliset.
 • Perustutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakea ammattikorkeakouluun.
 • Jos pidät työskentelystä erilaisten ihmisten parissa, olet yhteistyökykyinen sekä sinulla on ripaus luovuutta, olet juuri sopiva henkilö hiusalalle.

 

 

Koulutusosiot

1. Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • määritellä hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheet
 • suunnitella ja toteuttaa hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn
 • suunnitella ja toteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä
 • pestä asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla
 • hieroa hiuspohjan
 • tulkita asiakkaan tyyliä hiusten leikkausta ja partakäsittelyä suunnitellessaan
 • ottaa huomioon muodin asiakkaan hiusten leikkauksessa ja partakäsittelyssä
 • ottaa huomioon muoto-opin hiusten leikkaamisessa ja parran muotoilussa
 • hyödyntää tuotetuntemustaan hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyissä
 • käyttää tuotteita, työvälineitä ja laitteita
 • muotoonkuivata asiakkaan hiukset
 • ottaa huomioon ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutuksen hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin
 • suositella ja myydä asiakkaalle hiusten ja parran kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa
 • hankkia tietoa eri lähteistä
 • ottaa työssään huomioon yrittäjyyden, aloitekykyisyyden ja vastuullisuuden
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää ergonomista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen
 • arvioida omaa työtään

 

2. Kampaukset ja ehostukset

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella ja toteuttaa asiakkaille kampauksia eripituisiin hiuksiin erilaisilla tekniikoilla
 • pestä asiakkaan hiukset
 • viimeistellä kampaukset
 • käyttää kampauksissa tarvittavia tuotteita, työvälineitä ja materiaaleja
 • kiinnittää hiuslisän/valkin tai koristeen
 • suunnitella ja toteuttaa erilaisia ehostuksia
 • käyttää ehostuksessa tarvittavia tuotteita ja työvälineitä
 • ottaa huomioon muodin kampauksia ja ehostuksia suunnitellessaan
 • ottaa huomioon muoto-opin kampauksissa ja ehostuksissa
 • suositella ja myydä asiakkaalle kampaukseen ja ehostukseen sopivia kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • hankkia tietoa eri lähteistä
 • ottaa huomioon yrittäjyyden ja vastuullisuuden toiminnassaan
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää ergonomista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen
 • arvioida omaa työtään. 

3. Värjäyskäsittelyt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella ja toteuttaa värjäyskäsittelyn asiakkaalle hiuksiin ja partaan
 • tehdä värjäykseen tarvittavat esi- ja jälkitoimenpiteet
 • värjätä hiuksia ja partaa erilaisilla tekniikoilla
 • vaalentaa ja raidoittaa hiuksia sekä poistaa väriä hiuksista
 • värjätä ripset sekä muotoilla ja värjätä kulmakarvat
 • suositella ja myydä asiakkaalle kotihoitotuotteet ja ohjata asiakasta värikäsiteltyjen hiusten kotihoidossa
 • hyödyntää väriopin yleisiä periaatteita
 • värjäystuotteiden kemialliset ominaisuudet ja toimintaperiaatteet
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen
 • soveltaa matematiikkaa ja luonnontieteitä työskentelyssään
 • arvioida omaa työtään 

4. Permanenttikäsittelyt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle erilaisia hiusten permanenttikäsittelyjä
 • ottaa huomioon leikkausrakenteen ja kampauksen permanenttikäsittelyn suunnitelmassaan
 • tehdä permanentissa tarvittavat esi- tai jälkitoimenpiteet
 • tehdä permanentin ja suoristaa hiuksia
 • valita permanentissa käytettävät tuotteet ja määritellä käytettävien aineiden vaikutusajat
 • käyttää permanenttauksen työvälineitä, tekniikoita ja tuotteita
 • hyödyntää permanenttikäsittelyjä tehdessään tietojaan aineiden kemiallisista ominaisuuksista, vaikuttavista aineista ja niiden toimintaperiaatteista
 • suositella ja myydä asiakkaalle sopivat hoito- ja muotoilutuotteet kotikäyttöön ja ohjata niiden käytössä
 • käyttää työyhteisössä permanentin ammattikäsitteistöä ja palvelutilanteessa käytännönläheistä asiakkaan ymmärtämää kieltä
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen
 • soveltaa matematiikkaa ja luonnontieteitä työskentelyssään
 • arvioida omaa työtään 

5. Hiustalan yrittäjyys ja yritystoiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • toimia erilaisissa työympäristöissä ja edistää toiminnallaan työyhteisön työhyvinvointia
 • toimia yrityksen tavoitteiden mukaisesti ja ottaa huomioon työterveyteen, työturvallisuuteen ja työlainsäädäntöön liittyvät ohjeet
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää ergonomisen, terveellisen ja turvallisen työympäristön
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • asiakaslähtöisen työskentelyn yritystoiminnassa
 • ottaa huomioon yrityksen laatutavoitteet ja kestävän kehityksen
 • hinnoitella, markkinoida ja myydä asiakkaille yrityksen tarjoamia palveluja ja tuotteita
 • arvioida vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan hiusalan yrittäjänä ja suunnitella ammattialan yritystoimintaa
 • laatia yrityksen kannattavuuslaskelmia
 • edistää toiminnallaan yrityksen tai organisaation kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta
 • arvioida mahdollisuuksiaan tuotteistaa hiusalan toimintamahdollisuuksia
 • verkostoitua eri asiantuntijoiden kanssa ja selvittää kansainvälisyyden mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseksi. 

6. Asiakkaan tyylipalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella erilaisia asiakkaan tyyliä tukevia palvelukokonaisuuksia eri tilaisuuksiin (hiukset, ehostus, pukeutuminen)
 • ottaa huomioon muodin ja tyylin erityispiirteitä
 • hyödyntää etikettisääntöjä tyylipalveluissa
 • ottaa huomioon asiakkaan ihon värin, kasvojen ja vartalon mittasuhteet sekä persoonalliset ja kulttuuriset ominaisuudet
 • toteuttaa suunnitelman mukaisen tyyliä tukevan palvelukokonaisuuden asiakkaalle
 • neuvoa asiakasta ulkoiseen olemukseen liittyvissä asioissa
 • suositella ja myydä tyylipalveluja
 • toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
 • hankkia tietoa eri lähteistä
 • hyödyntää työssään eri ilmaisukeinoja ja tietotekniikkaa
 • toimia erilaisissa asiakas- ja vuorovaikutustilanteissa
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää ergonomista, terveellistä ja turvallista työympäristöä
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • arvioida omaa työtään 

7. Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella erilaisia hoito- ja muotoilukokonaisuuksia
 • hyödyntää hoito- ja muotoilukokonaisuuksien suunnittelussa
 • tuotetuntemustaan, hiusten ja ihon anatomian tietojaan sekä ajankohtaista
 • tyyliä ja muotia
 • tehdä erilaisia spa- tai hoitokokonaisuuksia hiuksille, parralle ja
 • hiuspohjalle
 • tehdä erilaisia hiusten ja parran muotoilukokonaisuuksia
 • tehdä eripituisiin hiuksiin juhla- ja teemakampauksia ja kiinnittää
 • erilaisia koristeita kampauksiin
 • kiinnittää irtohiuksia, tehdä hiusten pidennyksiä ja rastoja
 • tehdä käsihoidon tai rakennekynnet asiakkaalle
 • käyttää muotoilukokonaisuuksissa tarvittavia työvälineitä, tekniikoita
 • ja tuotteita
 • suositella ja myydä ihon, hiusten ja hiuspohjan käsittelyjä ja ohjata
 • asiakasta kotituotteiden käytössä
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa
 • edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä
 • toiminta- ja työkykyään
 • ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä
 • ja turvallisuutta
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat
 • sekä ennakoida ja suojautua niiltä
 • noudattaa ammattietiikkaa
 • arvioida omaa työtään

8. Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 • arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta
 • selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta
 • esittää liikeidean ja yritysmuodon
 • laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat

 

Hiustropiikki keskustassa

Avoinna Ma-Pe 9-18, La 8-15

Keskikatu 13, 45100 Kouvola

Puh. (05) 311 0300

Email: info@hiustropiikki.fi

 

Hiustropiikki Veturissa

Avoinna Ma-Pe 9-20, La 8-18, Su 12-18

Tervasharjunkatu 1, 45720 Kuusankoski

Puh. (05) 311 0302

Email: info@hiustropiikki.fi

 

hiustropiikkilogo


© 2019 | Hiustropiikki-koulu